Po - Pá 8:00 - 15:30
St 8:00 - 14:00

Zákaznický servis: 774 707 286

cartClear
Váš košík je prázdný

Samotná montáž

Postup montáže drtičů pro domácnosti a gastroprovozy

1. Demontáž stávajícího sifonu

Pokud byl dřez již používán a má instalovaný sifon, je potřeba jej demontovat. Vyšroubujte výpusť dřezu a povolením některé z matic za sifonem jej oddělte od ostatního potrubí. Postupujte opatrně a sifon stále přidržujte, aby se Vám voda v něm obsažená nevylila do skříňky nebo na zem. Proto mějte pod dřezem vždy připravený kbelík nebo mísu, do které sifon i s jeho obsahem vložíte.

2. Úprava otvoru dřezu

  • V případě, že je průměr otvoru dřezu 9 cm, nevyžaduje žádnou další úpravu. Vstupní hrdla domácích drtičů a některých průmyslových jsou pro tyto otvory určeny. Můžete rovnou přejít k montáži vstupního hrdla drtiče podle bodu 3.
  • Jestliže je otvor dřezu cca 5 cm, bude nutné jej upravit a přizpůsobit pro hrdlo drtiče speciálními námi dodávanými přípravky nebo dřez vyměnit za nový s otvorem 9 cm. 

Poznámka:Před započetím úpravy otvoru se přesvědčte, že tloušťka nerezového plechu dřezu není větší než 1,5 mm. Ve stravovacích provozech se ještě dnes vyskytují dřezy o tloušťce plechu 2 mm. Pokud se s tímto setkáte, zvolte pro drtič raději jiný vedlejší dřez pokud je vyhovující nebo jej vyměňte za nový. Předejdete tak poškození přípravků (stržení závitů, rozpadnutí ložisek, vyštípnutí břitu).

Pozor! Průměr odtokového otvoru ve dřezu lze upravovat pouze u nerezových dřezů. Keramické a granitové dřezy upravovat nelze!

Prostřižení a prolisování stávajícího malého otvoru na velký proveďte podle následujících pokynů. Rozeberte přípravek prostřihu na dvě části. Díl se střižnými břity a vnitřním závitem položte shora na otvor dřezu. Zespod dřezu dejte druhou opěrnou část přípravku se šroubem i ložisky, a rukou sešroubujte části přípravku přes dřez opět dohromady. Přesvědčte se, že spodní díl přípravku doléhá na dřez celým obvodem. Někdy může částečně vadit zespod dřezu nalepená asi 3 mm silná asfaltová hmota, která se běžně používá pro útlum rezonance a hluku dna dřezu. Překážející část případně odřízněte. Před úplným dotažením je však ještě nutné přípravek navíc správně usadit! Jinak se může stát, že dřez znehodnotíte! Horní část přípravku se musí umístit v původním otvoru asymetricky, co nejdále od okraje dřezu směrem ke středu, ale pouze tak, aby střižná hrana přípravku, nejlépe přímo jeden z břitů byl těsně za hranou původního prolisu cca 1-2 mm, který takto překryje a tím i zároveň odstřihne. To znamená, že zůstane jen otvor s čistou hranou po celém obvodu, bez prohlubně původního zapuštění malé výpustě. Po prolisování by nám totiž tato prohlubeň zůstala právě v nově vytvořené dosedací ploše pro hrdlo a znemožnila tak jeho těsnost při použití dodávaného gumového těsnění. Hlavním důvodem posunutí nového otvoru víc do středu dřezu je následné umístění lisovacího přípravku, kterému by mohly vadit boční stěny dřezu a navíc blízko okraje se dno dřezu již svažuje a hrdlo spolu se zavěšeným drtičem by nemuselo být ve svislé ose. Teprve nyní po přesném usazení a zajištění pozice přípravku dotažením šroubu rukou, můžeme pomocí klíče nebo račny začít dále dotahovat. Před dokončením prostřihu, což poznáte pohledem shora nebo tím, že utahování jde již dost ztuha, musíte být opatrnější a přípravek zespodu zároveň držet druhou rukou. Po dostřižení totiž celý přípravek dřezem propadne a mohl by Vás tímto zranit nebo dopadnout na dno skříňky a poškodit je. Na provozech může pád způsobit rozbití dlažby.

Prolisování lemu otvoru pro zapuštění a správné usazení vstupního hrdla drtiče. Naneste olej nebo tuk na dno dřezu kolem otvoru, aby se zajistilo snadné vytahování plechu při lisování. Rozeberte přípravek prolisu na dvě části. Usaďte horní část s vnitřním závitem do vytvořeného otvoru, kde musí přesně zapadnout a poté zespod dřezu začněte utahovat spodní část přípravku se šroubem a ložisky. U tenkostěnných dřezů nedotahujte hned na maximum! Při lisování se dno dřezu může méně či více vlnit, neznepokojujte se. Toto zvlnění se po povolení přípravku vrátí opět do relativní roviny, ale u zmiňovaných tenkostěnných dřezů to nebývá pravidlem. Proto je potřeba dotahovat postupně, opět povolovat a kontrolovat zda se zvlnění ještě vrací a srovnává nebo už částečně zůstane. Pokud už zvlnění nemizí, je potřeba zvolit kompromis mezi mírným zvlněním dna, které ještě není tak viditelné a hloubkou prolisovaného lemu pro zapuštění a usazení hrdla, které už je v tomto okamžiku zpravidla dostačující. Pokud by vyjímečně zákazník poukazoval na tuto skutečnost, je potřeba mu vysvětlit, že se jedná o kompromis a jediné možné řešení, které mu ušetří náklady na koupi nového dřezu s originálním velkým otvorem. Po dokončení lisování demontujte přípravek.

3. Umístění tlačítka pneuspínače

Pokud nebude použito jiné alternativní ovládání. Před započetím vrtání otvoru se přesvědčte, že umístění tlačítka pneuspínače a dotažení jeho matice zespodu pod deskou a dřezem nic nebrání a je pro něj dostatek prostoru. Může vadit podpěrná výztuha pracovní desky, úchyty dřezu nebo jiné komponenty. Některé zábrany se dají částečně odstranit nebo upravit tak, aby nebyla změněna jejich původní funkce, ale vyžaduje to čas navíc, takže pokud to není nutné vyhněte se jim. Nyní vyšroubujte matici z těla spínače a položte, případně vycentrujte na stanoveném místě dřezu nebo prac. desky. Vnitřní otvor matice obkreslete na dřez lihovým fixem. Označte si střed a odvrtejte otvor přiměřený pro vsazení šroubu malého přípravku prostřihu. Je možné použít buď kvalitní kuželový vrták, který přímo postupně dosáhne otvoru pro šroub přípravku nebo menší vrták do nerezu cca 7 mm, kterým vyvrtáte několik otvorů těsně vedle sebe po menší kružnici a spoje pak prostřihnete nůžkami na plech. Větší otřepy musíte zbrousit natolik, aby šel šroub přípravku otvorem lehce prostrčit. Přípravek prostřihu spínače je obdobný jako na úpravu otvoru dřezu, jen v menším provedení. Praktičtější je ho použít tak, že se šroub dotahuje nad dřezem, kde je víc místa pro pohyb račny nebo klíče. U tlačítek, které nemají vlastní gumové těsnění použijte na vytěsnění silikonový tmel.

4. Příprava drtiče

Vyjměte drtič z krabice, ale dávejte pozor a přidržujte jej i zespod. Bajonetová upínací matice nemusí být zcela dotažená a pokud uchopíte drtič pouze za hrdlo, může se oddělit a spadnout na zem. Postavte drtič nejlépe na stůl a oddělte jeho hrdlo pootočením bajonetové upínací matice. V komoře drtiče naleznete ostatní komponenty, koleno, zátku a instalační materiál. Nyní upevněte svisle koleno na drtič podle pokynů uživatelského manuálu kapitola 4. PŘIPOJENÍ ODPADOVÉHO KOLENA. Nejprve navlečte na koleno kovovou přírubu, poté gumové těsnění drážkou na kroužek zakončení kolena. Pokud budete potřebovat přes drtič napojit přepad dřezu nebo myčku, vyrazte kolíkem nebo šroubovákem záslepku volitelného vstupu dle pokynů uživatelského manuálu kapitola 3. PŘIPOJENÍ MYČKY (dle potřeby).

5. Montáž vstupního hrdla drtiče

Pokud není dřez nový, je po demontáži původní výpustě, nebo po úpravě otvoru přípravky, je nutné setřít případné nečistoty po původní výpusti nebo odstranit zbytky použitého oleje při prostřihování a lisování. Po očištění a odmaštění především dosedací plochy otvoru, můžete přistoupit k montáži již odděleného vstupního hrdla drtiče do dřezu podle pokynů uživatelského manuálu kapitola 1. KOMPONENTY A INSTALACE MONTÁŽNÍ SESTAVY.

6. Napojení odpadu

Nejvhodnější napojení drtiče na odpad je přímo přes vlastní sifon a nejkratší přímou cestou na odpad ve zdi. Pokud je drtič instalován na dvojitý dřez, nedoporučuje se využívat pro drtič i výpusť druhého dřezu jeden společný sifon. Za určitých okolností se do druhého dřezu může tlačit drcená směs, případně voda při vypouštění plného dřezu. Také může být slyšet hluk nebo zabublání. Proto použijte přímo u zdi odbočku, do které přivedete dvě samostatné větvě, zvlášť drtič s vlastním sifonem a zvlášť výpusť se samostatným sifonem a přizpůsobeným zbývajícím potrubím. Nyní pomocí bajonetové upínací matice zavěste drtič na vstupní hrdlo dřezu. Viz. pokyny uživatelského manuálu kapitola 5. PŘIPOJENÍ DRTIČE K MONTÁŽNÍ SESTAVĚ.

I při úplném zajištění bajonetové matice, můžete drtičem otáčet a přizpůsobit si tak jeho polohu k odpadnímu potrubí. Je to stejné, jako u trubek HT systému, kterými lze také za provozu hýbat bez ztráty těsnosti. Zhodnoťte situaci a pokuste se najít nejoptimálnější variantu spojení drtiče s odpadem a případně u dvojitého dřezu také s ostatním potrubím, tak aby se zachovalo co nejvíce místa ve skříňce pod dřezem pro koš, čistící přípravky nebo nádobí. Současně dbejte na to, aby hadice s těžítkem měla volný prostor a nezachytávala o instalace, které následně zhotovíte, pokud je pro dřez použita baterie s vytahovací koncovkou - sprchou. Porovnejte výšku odpadu ve zdi s vyústěním kolena na drtiči. Odpad ve zdi by neměl být výš než je přírubou přichycené koleno k drtiči. Viz. informace z "Před montáži - 4. Posouzení odpadu"

Sestavte sifon, namontujte jej k odpadnímu kolenu drtiče a nyní zjistíte zda výškové nastavení na sifonu vyhovuje a lze docílit přímé vodorovné napojení na odpad ve zdi. Pokud je odpad výš dá se sifon namontovat obráceně viz. nahlédněte do fotogalerie. V tomto případě se pouze montérovi komplikuje možnost plynulé regulace na sifonu a musí trubku sifonu přesně na danou výšku zkrátit. Tímto způsobem se můžeme dostat i na stejnou výšku vodorovného výstupu drtiče a odpadu ve zdi. Další možností je také vytvoření vlastní pachové uzávěry - sifonu přímo z odpadních kolen. Pro snížení vyústění odpadu obyčejně stačí upravit a snížit sklon odpadní trubky, pokud vede kolem zdi nebo v horším případě, když je potrubí vedeno ve zdi - příčce, je potřeba vysekání a úprava potrubí přímo ve zdi. Tyto případy se však vyskytují velmi ojediněle, a to pouze u amatérských nebo neodborných úprav při vlastních rekonstrukcích bytových objektů. Nedoporučujeme u drtičů používat tvarovatelné flexibilní sifony tzv. husí krky. Mají v prolisech velmi tenkou stěnu, kterou můžou tlakem hnané střípky drceného odpadu brzy vybrousit. Navíc drtič v tomto případě není nijak zajištěn proti případnému pootočení, ke kterému má při startu tendenci a hlavně vytvořený oblouk zápachové uzávěry si neudrží svůj tvar, ale tlakem vháněný odpad způsobí jeho roztahování až do té míry, že celý leží na dně skříňky různě pokroucený a každou chvíli se může ucpat. Takovéto napojení je zdrojem brzké netěsnosti, reklamace a nespokojenosti zákazníka. Nezapomeňte napojit přepad dřezu nebo myčku, pokud je potřeba. Napojení myčky viz. kapitola 3. PŘIPOJENÍ MYČKY (dle potřeby). K napojení přepadu použijte pračkovou hadici, kterou zkraťte na příslušnou délku. Jeden konec s originálním gumovým zakončením nasuňte na vývod z drtiče nebo pokud je již využit na myčku, tak na volitelné vyústění v odpadním kolenu (pouze u některých modelů) a druhý konec vsuňte do trubky přepadu a zatěsněte silikonovou páskou nebo tmelem. Pokud hadice na vyústění přepadu nepasuje, má např. stejný průměr, použijte smršťovací bužírku s vnitřním lepidlem, která se po nahřátí horkovzdušnou pistolí přizpůsobí a těsně obejme hadici i trubku přepadu. Bužírka je k dostání v prodejnách elektroinstalačního materiálu nebo je možno ji objednat přes naší firmu.

7. Elektroinstalace

Viz. pokyny uživatelského manuálu kapitola 2. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ.

Internetový obchod www.weltservis.cz provozuje firma WELT SERVIS spol. s r.o. IČ: 25356275, DIČ: CZ25356275 se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722 00 Ostrava - Třebovice.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 9914.

Copyright © 2014-2024 WELT SERVIS spol. s r.o.