Po - Pá 8:00 - 15:30
St 8:00 - 14:00

Zákaznický servis: 774 707 286

cartClear
Váš košík je prázdný

Drtiče odpadu jsou legální

Nebojte se používat drtič kuchyňského odpadu.

Možná jste po přečtení několika narychlo psaných článků získali pocit, že používání drtičů kuchyňského odpadu v domácnostech, je v rozporu s českou legislativou. Není tomu tak! V České republice neplatí žádný zákon, vyhláška nebo vládní nařízení zakazující používání drtičů.

Argumentace odpůrců drtičů se zpravidla zakládá na několika snadno vyvratitelných bodech.

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

Další častou argumentací je, že při používání drtičů odpadu, dochází k porušení vodního zákona. Vodní zákon stanovuje maximální možné množství látek, které můžou být součástí odpadní vody. Jedná se především o množství kalů. Zákon říká, že v jednom litru může být obsaženo maximálně 500 mg nerozpustných organických zbytků.

Faktem je, že při používání drtiče kuchyňského odpadu v běžné domácnosti, není v žádném případě možné tyto limity překročit. Množství pevných nerozpustných látek vyprodukuje 4členná rodina výrazně méně než 500 mg na litr.

Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.)

V tomto zákoně můžeme najít katalog odpadů, který určuje, jak s daným odpadem má producent odpadu naložit. Vodárenské společnosti často poukazují na to, že voda obohacená o rozmělněný organický odpad už není odpadní vodou, ale odpadem.

V tomto zákoně se jasně hovoří o tom, že původcem odpadu jsou pouze firmy a právnické osoby, nikoliv fyzické osoby. Při použití drtiče odpadů v domácnosti se tak nestáváte producentem odpadu. Tento zákon se nevztahuje na běžné občany.

Rozmělněný organický odpad JE odpadní vodou!

Máme v rukou rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, ve kterém jasně stojí, že kuchyňský odpad, pokud je rozdrcen a spláchnut do kanalizace, se stává součástí odpadních vod.

Kanalizační řád

Kanalizační řád je jediný dokument, kde se dočtete o zákazu používání drtičů potravinových zbytků v domácnostech. Víceméně stejný dokument převzaly všechny kanalizační subjekty v ČR a prezentují jej jako argument, podle kterého je používání drtičů v domácnostech zakázáno. Najdete zde odvolání na uvedené dva zákony, které, ale jak už teď víme, nemají s tématem drtičů vůbec nic společného.

Kanalizační řád je podobně, jako smluvní přepravní podmínky, pouze smlouvou uzavřenou mezi dvěma subjekty. Jako takový nemůže být v žádném případě nadřazený nad zákony. Pokud splníte limity stanovené vodním zákonem, nemusíte mít žádné obavy.

Obavy ze zákazu drtičů odpadu nejsou na místě!

Za celou dobu, co prodáváme drtiče odpadů (od roku 1996), jsme nezaznamenali žádný případ, kdy by byl občan, používající drtič odpadu v domácnosti, jakkoliv popotahován ze strany úřadů nebo správců kanalizací.

Další argumenty nesouvisející s legislativou

Z kampaně vedené proti drtičům, člověk snadno získá pocit, že drtiče mohou za všechny problémy a závady, které se na kanalizační síti vyskytnou. Což je úsměvné, když vezmeme v potaz jejich rozšíření v domácnostech (0,15%).

Přemnožení hlodavci

Pokud organický odpad z kuchyně projde drtičem, je rozmělněný na tak jemnou frakci, že jej potkani nedokáží pozřít.  Pokud jej však spláchnete do toalety, jak to bohužel dělá většina populace, pak teprve tehdy dochází ke krmení hlodavců v kanalizaci.

Drcení plechovek, PET lahví, sáčků…

Drtič odpadu nedokáže rozdrtit plechovku, poradí si pouze s organickým odpadem. V případě, že byste do drtiče kuchyňského odpadu vhodili předmět, který do něj nepatří, nedojde k jeho rozdrcení. V nejhorším případě se drtič zasekne což je snadno řešitelné zmáčknutím resetačního tlačítka.

Máte nejasnosti?

Situace kolem drtičů kuchyňského odpadu může na první pohled vypadat nepřehledně. Pokud máte nějaké nejasnosti, rádi vám poradíme. Stačí nám zavolat.

Internetový obchod www.weltservis.cz provozuje firma WELT SERVIS spol. s r.o. IČ: 25356275, DIČ: CZ25356275 se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722 00 Ostrava - Třebovice.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 9914.

Copyright © 2014-2024 WELT SERVIS spol. s r.o.