Po - Pá 8:00 - 15:30
St 8:00 - 14:00

Zákaznický servis: 774 707 286

cartClear
Váš košík je prázdný

Porovnání způsobů likvidace bioodpadu 

Podívejme se podrobně na různé způsoby likvidace organického odpadu z kuchyně

Jak se mám co nejlépe zbavit rychle se rozkládajícího kuchyňského odpadu obsahující zbytky jídla, omáčky a polévky, zbytky masa, knedlíky, atd., když jsem obyčejný občan České republiky, který žije v panelovém nebo rodinném domě, a chce být šetrný k životnímu prostředí?

Vhodit rovnou do popelnice na směsný odpad

Zahnívající kuchyňský odpad se již rychle rozkládá v odpadkovém koši. Vniká nepříjemný zápach a alergenní látky, a tím se i navyšuje množství nepříjemného hmyzu ohrožujícího zdraví členů rodiny.

Když se kuchyňský odpad vhodí do popelnice na směsný odpad, tak dojde k jeho kontaminaci a již není vhodný pro další zpracování, jako vhodná energetická surovina, a musí se uložit pouze na skládku.

Tlením v popelnici způsobuje tento odpad další hnilobný zápach, který přitahuje hmyz a potkany, kteří jsou velmi nebezpeční pro lidské zdraví a můžou způsobovat závažná onemocnění.

Na skládkách dochází k biochemickým reakcím, při kterých vzniká toxický kyselý výluh organických kyselin a nebezpečný plyn metan, který způsobuje skleníkový efekt. Pokud není dno skládky dostatečně zabezpečené, tak může tento kyselý výluh kontaminovat zásoby pitné vody.

Využít kompostování

Pokud chci kuchyňský odpad kompostovat, tak ho musím prvně vyseparovat na složky, které mohu kompostovat a které ne, neboť ne každý odpad lze kompostovat. Do odpadu, který chci zkompostovat, s určitostí nepatří živočišné složky odpadu. Takže již v kuchyni, kde se připravuje jídlo členům rodiny, se musí zvlášť třídit odpad pro kompostování, což vyžaduje zvlášť nádoby pro tento účel separace odpadu. Také v těchto nádobách zahnívá vyseparovaný odpad, a proto se musí často vynášet do míst pro zkompostování.

Kompostovat kuchyňský odpad se může buď přímo na zahrádce rodinného domu anebo použít kompostovací box. Někteří „odborníci“ tvrdí, že mohou využívat kompostovací boxy i nájemníci panelových domů. Doma, kde každá hospodyňka chce mít čistý a útulný domov? A co se vzniklým kompostem, když bydlím na sídlišti a doma mám jen pár okrasných kytek v květináčích? Tak tuto problematiku bohužel „odborníci“ zatím nezohlednili.

Pokud má někdo zahrádku a chce kompostovat, tak si musí prostudovat informace o kompostovaní v odborné literatuře, neboť kompostování musí být správné a jen kvalitně vyrobený kompost nesmrdí a neobsahuje plísně, které jsou pro rostliny velmi nebezpečné.

Nevýhodou kompostování je, že vzniklý kompost mohu aplikovat na zahrádku pouze v teplých měsících vegetačního období.

Použít hnědou popelnici na tříděný odpad

Hnědé popelnice jsou určeny pro komunální kompostování zeleného a potravinového odpadu, jako jsou posečená tráva, větve, listí, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávové sedliny, vaječné skořápky, pečivo, rýže, těstoviny, atd. Do hnědé popelnice se nesmí dávat kuchyňský odpad obsahující živočišný odpad, jako jsou odřezky masa, kůže, kosti, omáčky s knedlíky, atd.

Bohužel, v městech či obcích většinou není zavedeno toto třídění odpadu na panelových sídlištích. Takže pouze rodinné domu nebo zahrádkářské osady mohou využívat toto třídění odpadu, když si za své peníze zakoupí požadovanou kompostovací nádobu.

Systém svozu těchto popelnic z lokalit, kde nelze zakládat komposty individuálně, naráží na technický problém – nádoby jsou umístěny v prostorech, kde jsou i klasické popelnice či kontejnery. Takže ať je jakkoli technicky zabezpečíte, najde si do nich cestičku potkan, neboť ho přiláká odér ze zahnívajícího odpadu, který podléhá samovolnému rozkladu.

Svoz kompostovacích popelnic musí být podstatně častější než u klasických popelnic na směsný odpad. Auta, která sváží obsah kompostovacích nádob, spotřebují pohonné hmoty a navíc produkují emise, které ničí životní prostředí a vytvářejí skleníkový efekt. Regionální kompostárny jsou umístěny mimo dosah obytných částí, a proto svozová auta musí najet mnoho kilometrů.

Toto třídění bioodpadu je také limitováno tím, že je svoz kompostovacích popelnic prováděn pouze ve vegetačním období, tzn. od začátku dubna do konce listopadu.

Popelnice pro gastro-odpad 

Popelnice pro gastro-odpad se využívají pro svoz odpadu z restaurací, jídelen a kuchyní.

Pokud chci zavést toto třídění odpadu z domácnosti, tak si musím zaplatit nemalou částku za tuto popelnici a za svoz mého kuchyňského odpadu.

Rychle rozkládající se jídelní odpad způsobuje silný zápach a v nádobách na gastro-odpad se mohou rychle přemnožit plísně, bakterie a choroboplodné zárodky Proto svozy těchto odpadů jsou velmi časté a tak auta, svážející tento odpad, spotřebovávají pohonné hmoty a vytváří emise způsobující skleníkový efekt.

Zkrmovat hospodářská zvířata

Dle zákona nemohu zkrmovat hospodářská zvířata kuchyňskými zbytky, které mají charakter odpadu a které obsahují živočišné odpady. Takže kuchyňskými zbytky se smějí krmit pouze domácí mazlíčci, tzn. zájmová zvířata.

Splachovat do záchodové mísy

Splachování velkých kusů kuchyňského odpadu do záchodových mís může způsobovat ucpávání splaškové kanalizace. Přímo ve splaškové kanalizaci se tak stává potravou pro hlodavce, což vyžaduje zvýšení nákladů za deratizaci.

Použít drtič kuchyňského odpadu

Poslední možností, jak co nejlépe zlikvidovat kuchyňský odpad i s obsahem živočišného materiálu, je použití drtiče kuchyňského odpadu. Použití drtiče je pohodlná alternativa pro domácnost, neboť kuchyňský odpad je tříděn a likvidován přímo v místě vzniku. Takže se můžeme vyhnout uskladňování zahnívajícího odpadu a nepříjemného zápachu, který přitahuje otravný hmyz. Domácnost se tak stává čistší a prostory kuchyně hygieničtější.

Bez drtiče odpadů se v odpadních trubkách mohou postupně vytvářet usazeniny, vznikající hromaděním zbytků jídla a tuky, které se lepí na stěny potrubí.

Usazováním potravinových zbytků na stěnách trubek se dá předejít instalací drtiče a proplachováním studenou vodou, v níž tuky tuhnou. Ponecháme-li drtič v chodu a vodu ještě puštěnou 15 sekund po rozdrcení zbytků jídla, tak tukové koaguláty a jemné částečky potravin rychle projdou trubkami bez nebezpečí toho, že se zachytí na stěnách potrubí.

Protože potravinový odpad je minimálně ze 70 % tvořen vodou, tak drtič snižuje celkový objem odpadu, které opouštějí domácnost a tím se eliminuje množství tohoto odpadu ukládaného na skládkách, což je přínosné pro životní prostředí.

Drtič kuchyňského odpadu rozmělní odpad na velmi malé částečky velikosti půl zrnka rýže, takže takovou konzistenci odpadu není potkan schopen hlodat.

Rozdrcením potravinového odpadu v kuchyňském drtiči vzniká odpadní voda, která má konzistenci „naředěného džusu“. Ten je snadno odplavován kanalizačním potrubím do čističky odpadních vod ČOV a mikroorganismy v biologických čističkách tak dostávají potravu, obsahující živiny potřebné pro správný chod čističky odpadních vod ČOV.

Internetový obchod www.weltservis.cz provozuje firma WELT SERVIS spol. s r.o. IČ: 25356275, DIČ: CZ25356275 se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722 00 Ostrava - Třebovice.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 9914.

Copyright © 2014-2024 WELT SERVIS spol. s r.o.