Po - Pá 8:00 - 15:30
St 8:00 - 14:00

Zákaznický servis: 774 707 286

cartClear
Váš košík je prázdný

Protokol o školení a doručení VinoTek

Podívejte se na osnovu individuálního školení

1) Vybalení Vinoteku z krabice a kontrola veškerého příslušenství

hlavní napájecí kabel, 2x cartridge, kovové výčepní trubičky, gumové zátky výčepních trubiček, hadička s redukčním ventilem pro případné externí napojení, VT2 a VT4 mají navíc spodní plastovou odkapovou plochu.

2) Ustavení přístroje

Spodní nožky přístroje jsou výškově nastavitelné. Přístroj vyrovnáte pomocí vodováhy, aby stál vodorovně a poté přední nožky nastavíte tak aby přístroj byl mírně nakloněn směrem dozadu. Takto bude zajištěn odtok kondenzované vody a zbytků vína z vnitřní části přístroje směrem do spodní kondenzační nádobky pod přístrojem, kde se kapalina následně vypaří

3) Zapojení přístroje

Hlavní napájecí kabel zapojte do el. zásuvky. Poté aktivujte přístroj hlavním spínačem, který je umístěn v zadní části přístroje. Sepnutím hlavního spínače se rozsvítí hlavní displej a naskočí chladící kompresor.

4) Zapojení catridge s konzervačním plynem (argonem)

Nejprve v horní zadní části oddělejte kovový kryt, který je zajištěn čtyřmi šroubky. Otevřete tím prostor pro uložení cartridge, kde uvidíte redukční ventil pro napojení cartridge. Uchopte do rukou cartridge a našroubujte jí na redukční ventil. Při dotažení by měla správně cartridge zasyčet, nelekejte se a rychle cartridge dotáhněte na doraz. Poté tělo cartridge upevněte na úchyt, který je na pevno umístěn v zadní části. Následně si přepněte zelené tlačítko, které je před cartridgí do polohy IN (interiér) a našroubujte zpět čtyřmi šroubky zadní kovový kryt.

Alternativa – zapojení externí bomby na přístroj (dusík)

V případě, že máte vlastní externí bombu na dusík a chcete se s ní napojit na přístroj, měli byste mít bombu opatřenou redukčním ventilem, tlakoměrem a hadičkou. Nastavte si tlak maximálně na 1,5 Bar. Větší tlak by mohl přístroj poškodit. Ujistěte se, že hadička vedoucí z bomby je správně upevněná a poté jí zapojte na ventil pro externí napojení v zadní části přístroje. Ve chvíli kdy je takto vše správně upevněno a zajištěno, oddělejte v zadní horní části přístroje kovový kryt, který je zajištěn čtyřmi šroubky a zelené tlačítko přepněte do polohy EX (exteriér) a našroubujte zpět čtyřmi šroubky zadní kovový kryt.
Za toto externí napojení firma Weltservis neručí, a pokud bude u případné poruchy technikem zjištěno, že došlo např. k přetlaku v přístroji, reklamace nemusí být uznána.

5) Plnění prázdných cartridgí

Jakmile zjistíte, že jste z cartridge vyčerpali všechen plyn (poznáte to tím, že ubyde tlak na tlakoměru a víno z píp poteče velmi pomalu nebo již vůbec), máte možnost zaslat tuto prázdnou cartridge na naše sídlo, kde plyn do cartridge doplníme (máme vlastní plnící stanici na argon). Následně po naplnění Vám cartridge zašleme zpět.

Ceník za plnění cartridgí + cena za poštovné a dobírku:
Objem 0,2 l 80,- bez DPH
Objem 0,45 l 110,- bez DPH
Objem 1,0 l 150,- bez DPH
Poštovné + dobírka dle aktuálních cen našich přepravců

Alternativa vlastní plnění cartridgí
Pokud máte možnost si cartridge doplňovat sami argonem nebo dusíkem v blízké plnící stanici, lze to takto také realizovat. Ušetříte tím za naše plnění, poštovné a dobírku a budete to mít pravděpodobně rychleji.

6) Přední ovládací panel a jednotlivá tlačítka

Na předním ovládacím panelu je stabilně zobrazena aktuální teplota chladící komory.

Tlačítky s modrými šipkami hned vedle displeje nastavíte:
a) Teplotu chladící komory v rozmezí 7-18 stupňů
b) Požadovanou výčepní dávku
c) Kalibraci
Tlačítko s červenou žárovkou
Zapnete nebo vypnete osvětlení dané chladící komory.
Tlačítko s modrou skleničkou
1x zmáčkněte nad konkrétní výčepní kovovou trubičkou, ze které vyteče přesná předem nastavená degustační dávka. Můžete tlačítko maximálně rychle za sebou zmáčknout a přístroj tak vyčepuje 4-násobnou přednastavenou dávku.
Tlačítko s modrou lahví
Toto tlačítko umožňuje vyčepovat jakékoliv množství chcete. Jak dlouho jej držíte, tak dlouho víno teče.

7) Kalibrace

Kalibraci provádí vždy technik nebo obchodník, který na místo přístroj přiveze a instaluje.
Do kalibrace prosím nezasahujte a kontaktujte nás, pokud budete chtít nastavení změnit.
Přesné dávkování je totiž závislé na více okolnostech – správném nasazení láhve, správném natlakování láhve, množství inertního plynu v cartridgi nebo externí bombě atd. Nastavení kalibrace je velmi citlivé a může zbytečně rozhodit daný výčepní okruh.

8) Nasazení láhve na výčepní okruh

Otevřete novou láhev s vínem a nasaďte ji na dlouhou výčepní černou hadičku a poté nasuňte hrdlo na gumovou zátku co nejvíce to jde ať je láhev dobře utěsněná.
Láhev může klidně viset, pokud z hrdla neklouže, nemá to na čepování žádný vliv. Ideální však je, když si podle výšky láhve nastavíte i výšku gumové zátky tak, aby láhev stála na podlaze chladící komory. Celou gumovou zátku lze posouvat nahoru i dolů.
V žádném případě nesmí být zátka v nižší úrovni, než je hrdlo láhve, dochází pak k lámání hadičky nad zátkou a špatnému průchodu vína v daném výčepním okruhu… navíc by hadička mohla časem zbytečně prasknout.

Důležité – každou nově nasazenou láhev je třeba ihned opatřit argonem. Krátce zmáčkněte tlačítko lahve abyste do láhve dostali plyn, který víno ochrání proti oxidaci.
Pokud nasadíte na výčepní okruh poloprázdnou láhev, nebude se dávkovat správná nastavená výčepní dávka vína, protože poloprázdná láhev se musí dotlakovat větším množstvím inertního plynu, u zcela plné lahve se toto stát nemůže, tam je totiž tlak od začátku správný.

9) Větráček uvnitř chladící komory

Zajišťuje chladící okruh a cirkulaci vzduchu

10) Teplotní čidlo

Je umístěno na zadní stěně chladící komory a udává aktuální teplotu, která je aktuálně stabilně zobrazena na displeji

11) Horní odkapová plocha

Přístroje VT4, VT6, VT8 mají v horní části odkapovou plochu na sklenice. Pokud tuto plochu budete využívat a pokládat na ni mokré sklenice, je potřeba pravidelně odkapovou plochu čistit. VT2 odkapovou plochu nemá.

12) Ochrana proti hmyzu

Po skončení směny je ideální kovové čepovací trubičky ucpat gumovými zátkami, aby na ně nelítal hmyz.

13) Čištění výčepních okruhů

Doporučujeme čistit preventivně co 14 dní. Do láhve od vína nalijte teplou vodu. Láhev nasaďte na černou hadičku daného výčepního okruhu a nasaďte na gumovou zátku…poté vezměte větší nádobu a držením tlačítka láhve vyčepujte celou láhev s teplou vodu. Tento postup zopakujte dle potřeby. Podrobné vysvětlení čištění cleaning (CL) naleznete v návodu na str.č.13.
Při potížích s průtokem provádějte čištění častěji dle potřeby.
Lze používat také přípravky určené pro čištění klasických výčepních zařízení – tyto přípravky se ředí s vodou.

14) Čištění kovových čepovacích trubiček

Na konci směny vysuňte kovové trubičky a malé množství vína v nich obsažené vylijte. Následně je propláchněte vodou a nasaďte zpět do přístroje. Pokud toto nebude provádět, víno v trubičce se zkazí, protože zde není nijak chlazeno.

15) Čištění přístroje z venku

Přístroj doporučujeme udržovat v reprezentativní čistotě. Otírejte od prachu a nečistot neutrálními čistícími prostředky na jarové bázi nebo například sklo okenou. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky na bázi kyselin, sava, tekutých písků apod.

16) Čištění přístroje zevnitř – chladící komory

Provádějte pravidelné čištění spodní části (podlahy) chladících komor. Podlahu lze nadzvednou a vyndat. V této části se udržuje nejvíce vody a zbytků vína. Když se čištění neprovádí, hrozí zápach vína a případné plísně.
Utírejte taky boční a zadní stěny chladících komor a vnitřní stranu skel včetně těsnění.
Klient si na závěr školení sám vyzkouší, zda umí přístroj ovládat a případně klade další dotazy.

17) V případě poruchy postupujte následovně

Dříve než začnete postupovat dle níže uvedeného postupu, zkuste přístroj jednoduše restartovat hlavním spínačem ON/OFF. Mnohdy to pomůže.

a) Zkontrolujte, zda je v pořádku hlavní přívodní kabel a zda je správně zapojen
b) Zkontrolujte, zda je hlavní spínač v poloze on nebo off
c) Zkontrolujte tlačítko u cartridge, zda je v poloze interiér nebo exterier
d) Zkontrolujte tlakoměr, pokud je ručička na nule, pravděpodobně je vyčerpán inertní plyn v interiérové cartridgi nebo externí láhev
e) Pokud některý výčepní okruh nefunguje, zkuste jej pročistit dle bodu č.13)Nebo jej zkuste profouknout ústy tak, že prstem budete držet tlačítko láhve a budete foukat buď do kovové trubičky nebo do černé plastové hadičky

Pokud ani přes výše uvedené body přístroj nebude správně fungovat, zavolejte nám a domluvíme se na postupu v rámci záručního či pozáručního servisu.

Další potřebné informace, popis jednotlivých tlačítek, funkcí, napojení cartridgí atd. naleznete v podrobném českém manuálu, který je součástí každého balení nebo na stránkách www.vinotek.cz

Internetový obchod www.weltservis.cz provozuje firma WELT SERVIS spol. s r.o. IČ: 25356275, DIČ: CZ25356275 se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722 00 Ostrava - Třebovice.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka č. 9914.

Copyright © 2014-2022 WELT SERVIS spol. s r.o.